Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.52.2021

"Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu dwudaniowych obiadów dla klientów MGOPS w Niepołomicach."

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 111,3 2021.12.21 34

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,8 2021.12.21 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,0 2021.12.21 34
Formularz oferty doc 65,5 2021.12.21 35
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,2 2021.12.21 32
Wykaz usług doc 37,0 2021.12.21 32
wzór umowy docx 40,1 2021.12.21 36
Załącznik nr 1 do wniosku o uruchomienie postępowania docx 19,5 2021.12.21 34
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,4 2021.12.21 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2021.12.30 23

Pobierz wszystkie dokumenty