Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-735/21

"Usługa dwóch edycji certyfikowanego szkolenia pn. Szkoła Tutorów Akademickich dla dydaktyków AGH - Kc-zp.272-735/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 126,0 2021.12.21 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 85,3 2021.12.21 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia doc 56,0 2021.12.21 35
Wykaz zrealizowanych usług doc 44,4 2021.12.21 36
Wzór formularza oferty docx 48,2 2021.12.21 29
Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu doc 44,9 2021.12.21 30
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 44,5 2021.12.21 34
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 62,0 2021.12.21 33
Wzór umowy - usługi doc 56,8 2021.12.21 32
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 43,4 2021.12.21 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 38,9 2021.12.30 21
Informacja z otwarcia ofert doc 39,5 2021.12.30 20

Pobierz wszystkie dokumenty