Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-07/21

"Roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia laboratoryjnego na WIiŚ przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 134,6 2021.12.16 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 87,4 2021.12.16 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja_ZP zip 7890,8 2021.12.16 63
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2021.12.16 46
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 21,8 2021.12.16 49
projekt umowy doc 147,5 2021.12.16 54
Wykaz robót budowlanych doc 23,5 2021.12.16 53
Wzór oferty na roboty budowlane docx 21,9 2021.12.16 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 42,0 2022.01.05 26

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 41,4 2022.01.11 26
Informacja z otwarcia ofert docx 42,1 2022.01.11 28

Pobierz wszystkie dokumenty