Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-41/21

"Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu wraz z odbiorem odpadów kuchennych powstałych w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych z grupy 20 01 08"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 366,0 2021.12.16 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia PDF 14,7 2022.01.05 16
Informacja z otwarcia PDF 15,3 2022.01.05 17
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF 98,6 2021.12.28 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 PDF 114,4 2021.12.30 18
SWZ PDF 714,1 2021.12.16 44
SWZ modyfikacja nr 3 PDF 9061,2 2021.12.30 21
SWZ po modyfikacji PDF 8987,8 2021.12.21 42
SWZ po modyfikacji 2 PDF 9026,6 2021.12.28 18
Wyjaśnienia treści SWZ PDF 401,4 2021.12.30 18
Załącznik nr 1 do SWZ-Formularz_oferty doc 98,0 2021.12.16 40
Załącznik Nr 10 do SWZ- wykaz pojazdów docx 25,2 2021.12.16 35
Załącznik nr 11 do swz -Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf 260,7 2021.12.16 36
Załącznik nr 12 do SWZ -PJŻ-02 pdf 292,7 2021.12.16 36
Załącznik nr 13 do SWZ -PJŻ-03 pdf 297,0 2021.12.16 35
Załącznik nr 14 do SWZ - Protokół_reklamacyjny pdf 84,1 2021.12.16 36
Załącznik nr 15 do SWZ-F-02 Karta kontroli temperatury wydawanych posiłków pdf 89,4 2021.12.16 33
Załącznik nr 16 do SWZ F-01 Karta kontroli dostaw posiłków pdf 137,4 2021.12.16 34
Załącznik nr 17 do SWZ Wykaz wyposażenia Kantyna pdf 196,0 2021.12.16 33
Załącznik nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - przygotowanie i dostaw pdf 314,7 2021.12.16 38
załącznik nr 2b do SWZ - Opis odpady kuchenne pdf 113,0 2021.12.16 39
Załącznik nr 3 do SWZ - Wykaz i charakterystyka diet pdf 592,9 2021.12.16 34
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy docx 28,7 2021.12.16 40
Załącznik nr 5 do SWZ-Projektowane Postanowienia Umowy pdf 339,3 2021.12.16 32
Załącznik nr 6 do SWZ - Umowa użyczenia pdf 171,4 2021.12.16 35
Załącznik nr 7 do SWZ-Projektowanie postanowienia umowy najmu pdf 223,3 2021.12.16 35
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór - wykaz usług doc 31,0 2021.12.16 36
Załącznik nr 9 do SWZ -wzór - wykaz osób doc 38,5 2021.12.16 36
Zawiadomienie o modyfikacji PDF 24,7 2021.12.21 35
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert PDF 31,3 2021.12.28 21

Pobierz wszystkie dokumenty