Szczegóły ogłoszenia

KA-2/128/2021

"Rozbudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z automatyką pod kątem rozbudowy instalacji c.o., c.w.u. oraz ciepła technologicznego dla instalacji wentylacji mechanicznej w budynku W-4(10-22) Biblioteki Głównej PK w ramach zadania inwestycyjnego; modernizacja wymiennikowni ciepła wraz przebudową serwerowni i toalet w budynku Biblioteki W-4(10-22), ul. Warszawska 24 Kraków"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 108,0 2021.12.15 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 65,4 2021.12.15 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja PB zip 24543,2 2021.12.15 64
dokumentacja PW zip 28311,2 2021.12.15 68
Formularz ofertowy docx 27,6 2021.12.15 49
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,9 2021.12.15 52
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 48,0 2021.12.15 50
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 46,5 2021.12.15 53
projekt umowy doc 407,5 2021.12.15 56
Wykaz osób doc 39,5 2021.12.15 51
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2021.12.15 57
Zobowiązanie do udostępnienia zasobów docx 26,0 2021.12.15 48

Pobierz wszystkie dokumenty