Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-737/21

"Dostawa mieszarki ślimakowej - KC-zp. 272-737/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,6 2021.12.15 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ (procedura pełna) docx 66,8 2021.12.15 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.12.15 42
JEDZ docx 71,9 2021.12.15 41
Wzór formularza oferty docx 28,5 2021.12.15 49
Wzór umowy docx 28,8 2021.12.15 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,7 2021.12.15 42
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.01.11 15

Pobierz wszystkie dokumenty