Szczegóły ogłoszenia

DO.260.46.2021

"Przebudowa kotłowni na paliwo stałe, na kotłownię gazową wraz z wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania, budowy instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni gazowej w budynku warsztatowym zlokalizowanym przy ulicy Łąkowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania