Szczegóły ogłoszenia

NZ/67/Rb/P/AC/2021

"Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej ujęte w 3 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 84,3 2021.12.14 105

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłszenie o zmianie zamówienia pdf 33,0 2021.12.31 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) pdf 767,8 2021.12.14 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 39,5 2021.12.14 64
Formularz ofertowy docx 42,7 2021.12.14 55
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 37,3 2021.12.14 53
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 29,4 2021.12.14 55
Program Funkcjonalno Użytkowy- Szpital Limanowa - Zadanie nr 2 pdf 1795,6 2021.12.14 86
Projekt zip 23677,4 2021.12.14 81
Projekt umowy - po korekcie docx 52,9 2021.12.14 72
Przedmiar robót zadanie nr 1- termomodernizacja pdf 317,6 2021.12.14 85
Przedmiar robót zadanie nr 3 zip 559,4 2021.12.14 74
STWiOR - zadanie nr 1 zip 2494,7 2021.12.14 54
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 38,5 2021.12.14 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Widok schodów do zaplecza apteki pdf 67,7 2021.12.29 44
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 463,7 2021.12.23 64
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona) pdf 510,9 2021.12.29 57
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 (procedura uproszczona) pdf 509,8 2022.01.03 36

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty