Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-38/21

"Laptopy ( 3 szt.) dla Katedry Maszyn Cieplnych"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 109,4 2021.12.14 35

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura pełna) pdf 66,2 2022.01.14 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 65,9 2021.12.14 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2021.12.14 37
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 90,6 2021.12.14 38
Szczegółowy opis zamówienia docx 16,4 2021.12.14 38
Wzór oferty na dostawy doc 45,4 2021.12.14 35
Wzór protokołu odbioru docx 16,8 2021.12.14 36
Wzór umowy na dostawy docx 32,5 2021.12.14 34

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ, przedłużenie terminu składania ofert doc 38,6 2022.01.14 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 34,7 2022.01.25 2
Informacja z otwarcia ofert doc 36,8 2022.01.25 3

Pobierz wszystkie dokumenty