Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-711/21

"Dostawa urządzenia laboratoryjnego do elektroprzędzenia do projektowania i produkcji nanowłókien i struktur typu Core-Shell dla WEiP"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,5 2021.12.13 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 59,6 2021.12.13 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,4 2021.12.13 42
Espd-request KC-zp.272-711-21 xml 138,3 2021.12.13 38
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 33,5 2022.01.11 20
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 68,3 2021.12.13 45
Wzór formularza oferty doc 29,7 2021.12.13 44
Wzór umowy - dostawy doc 32,4 2021.12.13 47

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2022.01.11 16

Pobierz wszystkie dokumenty