Szczegóły ogłoszenia

ZP/35/2021

"Świadczenie usług utrzymania czystości w zakresie strefy białej, dezynfekcji powierzchni, strefy szarej, terenów zewnętrznych oraz terenów zielonych Szpitala Specjalistycznego im. St. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków. Świadczenie usług czystości obejmuje: a. Utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych – strefa „biała” i „szara” b. dezynfekcja powierzchni w strefie "białej" c. Utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów szpitalnych d. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w tym koszenie trawy. Ogółem powierzchnia do sprzątania wynosi: powierzchnia pozioma (sprzątanie zwykłe – strefa szara) – 7500 m2 powierzchnia pozioma szpitalna (strefa biała) – 6654 m2 powierzchnia pozioma dezynfekcja - 7266 m2 powierzchnia zewnętrzna (dróg, chodników, parkingów) – 2 ha powierzchnia terenów zielonych – 2 ha szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 1 do SWZ."

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 142,4 2021.12.10 17

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 70,9 2021.12.31 10
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_nr_2 pdf 70,7 2022.01.04 9
zmiana ogłoszenia pdf 70,9 2021.12.31 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna doc 68,6 2021.12.10 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 JEDZ pdf 80,5 2021.12.10 41
Załącznik 2 Wzór oferty na usługi docx 30,9 2021.12.10 39
Załącznik 3 OPZ czystość doc 112,0 2021.12.10 38
Załącznik 3.1.1Wykaz czynności STREFA BIAŁA-1 doc 102,0 2021.12.10 36
Załącznik 3.2. Wykaz obiektów STREFA BIAŁA 1 doc 40,5 2021.12.10 38
Załącznik 3.3. Wykaz czynności STREFA SZARA doc 32,0 2021.12.10 37
Załącznik 3.4. Wykaz obiektów STREFA SZARA doc 29,5 2021.12.10 36
Załącznik 3.5. Wykaz terenów i utrzymanie czystości na zewnątrz obiektów doc 34,0 2021.12.10 40
Załącznik 3.6. Pielęgnacja terenów zielonych doc 31,0 2021.12.10 38
Załącznik 3.7. Wykaz pojemników, dozowników, podajników, kubłów, koszy, wyci doc 37,5 2021.12.10 37
Załącznik 3.8. Wykaz ilości pojemników, dozowników i podajników na oddziałac xls 24,0 2021.12.10 39
Załącznik 3.9 - Plan terenu szpitala doc 884,0 2021.12.10 39
Załącznik 4.1 - umowa o świadczenie usług doc 216,5 2021.12.10 36
Załącznik 4.2 - umowa najmu doc 85,5 2021.12.10 35
Załącznik 5 art.117 ust. 4 (podział zadań) docx 26,8 2021.12.10 39
Załącznik 6 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,3 2021.12.10 35
Załącznik 7 oświadczenie wykonawcy docx 25,3 2021.12.10 44
Załącznik 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,2 2021.12.10 37
Załącznik 9 oświadczenie z art. 125 ust. 1 docx 29,2 2021.12.10 35
Załącznik nr 10 Wykaz środków doc 54,0 2021.12.10 36
Załącznik nr 11 - WYKAZ narzędzi wykonawcy docx 27,9 2021.12.10 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 20,8 2021.12.31 19

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 35,5 2022.01.04 18

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22,5 2022.01.11 13
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2022.01.11 13
modyfikacja projket umowy zip 66,8 2021.12.20 31

Pobierz wszystkie dokumenty