Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-724/21

"Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia pomieszczeń 201, 201a i 221 do budynku C-1 AGH w Krakowie dla potrzeb CON - KC-zp.272-724/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 31,5 2021.12.10 64

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach doc 100,3 2021.12.15 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 70,5 2021.12.10 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (3) doc 49,0 2021.12.10 48
JEDZ docx 76,5 2021.12.10 48
Wzór formularza oferty (1) docx 28,9 2021.12.10 51
Wzór_umowy docx 39,4 2021.12.10 45
zał. 1A Szczegółowa kalkulacja cenowa oraz specyfikacja- meble C1_CON xlsx 17,1 2021.12.10 71

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ doc 22,2 2021.12.22 40

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - zmiana SWZ doc 300,5 2021.12.30 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (6) xml 135,9 2021.12.10 46
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2022.01.10 14
Informacja z otwarcia ofert doc 22,5 2022.01.10 13

Pobierz wszystkie dokumenty