Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-638/21

"opracowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych- KC-zp.272-638/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 116,1 2021.12.10 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 90,8 2021.12.10 37

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 58,7 2021.12.10 50
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,5 2021.12.10 44
Wzór umowy - usługi doc 96,0 2021.12.10 44
Zał. nr 1a -Kalkulacja cenowa doc 46,5 2021.12.10 49

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ (procedura pełna) doc 20,7 2021.12.14 48

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ_1 doc 38,5 2021.12.23 36
Wyjaśnienie treści SWZ_2 doc 24,5 2021.12.28 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (3) xml 135,7 2021.12.10 43
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,5 2022.01.11 12
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2022.01.11 11

Pobierz wszystkie dokumenty