Szczegóły ogłoszenia

K-2.381/21/2021

"Modernizacja pomieszczenia w holu budynku głównego dla potrzeb Biura Osób Niepełnosprawnych"

Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 129,1 2021.12.09 49

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 56,4 2021.12.09 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.12.09 43
formularz oferty na roboty budowlane docx 24,8 2021.12.09 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 27,3 2021.12.09 45
PROJEKT UMOWY doc 341,5 2021.12.09 47
Przystosowanie pomieszczenia w haluu-przedmiar pdf 327,8 2021.12.09 55
Rys do odpowiedzi nr 1-21.12.2021 doc 441,0 2021.12.22 35
RZUT pdf 121,9 2021.12.09 48
Specyfikacja techiczna - biuro niepełnosprawnych -2021 pdf 581,5 2021.12.09 47
wykaz robót docx 16,5 2021.12.09 44
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia docx 13,9 2021.12.09 52
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,1 2021.12.09 41

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,1 2021.12.22 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2021.12.27 35

Pobierz wszystkie dokumenty