Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-08/21

"Roboty budowlane związane z instalacją klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (pom. 13) Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 123,2 2021.12.09 70

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 38,5 2021.12.22 46

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 87,8 2021.12.09 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2021.12.09 52
Proj.techn. elektryczny zmiana z 22.12.2021 pdf 538,4 2021.12.09 47
przedmiar klim.13 pdf 321,3 2021.12.09 70
PT elektryczny- nieaktualny pdf 588,2 2021.12.09 54
PT sanit. rys. pdf 508,1 2021.12.09 70
PT sanitarna pdf 1337,0 2021.12.09 62
STWiORB pdf 1363,9 2021.12.09 58
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,0 2021.12.09 57
Wzór umowy na roboty budowlane doc 148,5 2021.12.09 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) docx 44,2 2021.12.22 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia docx 41,1 2022.01.11 23
Informacja z otwarcia ofert docx 42,2 2022.01.11 27

Pobierz wszystkie dokumenty