Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-689/21

"remont instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w pomieszczeniach siłowni i holu w budynku basenu AGH w Krakowie KC-zp.272-689/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 124,8 2021.12.07 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 81,0 2021.12.07 77

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.12.07 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.12.07 78
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.12.07 68
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.12.07 64
Wzór formularza oferty docx 29,4 2021.12.07 75
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.12.07 66
wzór umowy docx 86,0 2021.12.07 70
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,0 2021.12.07 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,1 2021.12.08 86
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 21,9 2021.12.17 63

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,8 2021.12.23 71
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2021.12.23 92

Pobierz wszystkie dokumenty