Szczegóły ogłoszenia

CRZP/157/2021/AZP

"Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót w zakresie instalacji teletechnicznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 148,9 2021.12.06 62

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 485,5 2021.12.06 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,5 2021.12.06 57
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 52,5 2021.12.06 50
3_Wykaz osób doc 38,5 2021.12.06 55
4_Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2021.12.06 53
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2021.12.06 52
6_Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów doc 274,5 2021.12.06 50
7_Wzór umowy ramowej doc 303,0 2021.12.06 52
8_Wzór umowy wykonawczej rar 540,4 2021.12.06 51
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2021.12.06 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 599,9 2021.12.21 45

Pobierz wszystkie dokumenty