Szczegóły ogłoszenia

CRZP/156/2021/AZP

"Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót w zakresie instalacji elektrycznych w obiektach Uniwersytetu Morskiego"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 147,2 2021.12.06 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 482,0 2021.12.06 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 304,0 2021.12.06 58
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 53,0 2021.12.06 55
3_Wykaz osób doc 38,0 2021.12.06 53
4_Wykaz robót budowlanych doc 41,0 2021.12.06 47
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 274,0 2021.12.06 55
6_Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów doc 274,5 2021.12.06 49
7_Wzór umowy ramowej doc 303,0 2021.12.06 54
8_Wzór umowy wykonawczej rar 540,7 2021.12.06 51
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2021.12.06 47

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 294,1 2021.12.20 35

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 533,0 2021.12.21 37

Pobierz wszystkie dokumenty