Szczegóły ogłoszenia

CRZP/155/2021/AZP

"Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót budowlanych w obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 148,7 2021.12.06 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 487,5 2021.12.06 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 305,0 2021.12.06 52
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2021.12.06 51
3_Wykaz osób doc 43,5 2021.12.06 48
4_Wykaz robót budowlanych doc 49,5 2021.12.06 49
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2021.12.06 53
6_Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów doc 274,5 2021.12.06 53
7_Wzór umowy ramowej doc 303,5 2021.12.06 50
8_Wzór umowy wykonawczej rar 541,2 2021.12.06 46
9_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,0 2021.12.06 53

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 293,0 2021.12.17 46

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 516,8 2021.12.21 37

Pobierz wszystkie dokumenty