Szczegóły ogłoszenia

ZP/3789/D/21

"Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek UAM - 5 części"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 164,6 2021.12.06 55

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 63,7 2021.12.06 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 55,1 2021.12.06 50
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,3 2021.12.06 45
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2021.12.06 46
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,6 2021.12.06 44
Załącznik 4 - Projektowane postanowienia umowy docx 57,3 2021.12.06 43
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,4 2021.12.06 49
Załącznik A - Opis przedmiotu zamówienia docx 17,9 2021.12.06 76
Załącznik nr 3 xml 81,0 2021.12.06 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) pdf 317,0 2022.01.19 3

Pobierz wszystkie dokumenty