Szczegóły ogłoszenia

ZP/4832/D/21

"sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego (notebooków) dla jednostek UAM, na okres 1 roku, z prawem opcji"

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 122,3 2021.12.06 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna pdf 3121,2 2021.12.06 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik 3 espd-request xml 85,5 2021.12.06 38
Załącznik 1 - Formularz ofertowy docx 37,6 2021.12.06 34
Załącznik 2 - Formularz cenowy docx 18,0 2021.12.06 38
Załącznik 3a - Instrukcja wypełniania JEDZ docx 48,2 2021.12.06 34
Załącznik 3b - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji docx 18,6 2021.12.06 39
Załącznik 4 - projektowane postanowienia umowy pdf 190,6 2021.12.06 34
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 25,5 2021.12.06 39
Załącznik A - opz docx 21,3 2021.12.06 39

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zmiana SWZ - zmiana OPZ pdf 597,9 2022.01.07 12
zmiana SWZ - zmiana terminu składania i otwarcia ofert pdf 163,0 2022.01.07 10

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2022-OJS005-007451-pl- zmiana ogłoszenia (nowy t. otwarcia) pdf 64,8 2022.01.07 11

Pobierz wszystkie dokumenty