Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-712/21

"Przeniesienie kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin w lab. 03 (łącznik B2-B3) dla potrzeb KSEIUOŚ AGH w Krakowie - KC-zp.272-712/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 125,3 2021.12.03 76

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 78,1 2021.12.03 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.12.03 80
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 41,5 2021.12.03 70
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2021.12.03 73
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 41,5 2021.12.03 69
Wzor_umowy_łącznik_B2-B3_przeniesienie_kotła docx 84,8 2021.12.03 69
Wzór formularza oferty doc 29,6 2021.12.03 74
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 41,0 2021.12.03 68
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,0 2021.12.03 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 28,0 2021.12.20 61
Informacja z otwarcia ofert doc 34,0 2021.12.20 70

Pobierz wszystkie dokumenty