Szczegóły ogłoszenia

KA-2/115/2021

"Remont elewacji budynku DS-5 (21-6) Domu Asystenta Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 2 w Krakowie – segment S3, S4 i przewiązka."

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 128,7 2021.12.02 84

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,4 2021.12.02 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 30,9 2021.12.02 69
Opis przedmiotu zamówienia zip 24917,1 2021.12.02 84
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,8 2021.12.02 59
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 48,0 2021.12.02 58
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 46,0 2021.12.02 60
Projekt umowy doc 398,5 2021.12.02 74
Wykaz osób doc 35,5 2021.12.02 70
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2021.12.02 72
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2021.12.02 63

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ - 2 pdf 278,7 2022.01.10 22
Wyjaśnienie treści SWZ -1 pdf 344,4 2021.12.13 73

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.01.14 22
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2022.01.14 28

Pobierz wszystkie dokumenty