Szczegóły ogłoszenia

KA-2/111/2021

"Wykonanie wydzielenia pożarowego i oddymiania głównej klatki schodowej w budynku W-3 (10-21) WIEiK w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa sali audytoryjnej nr 3 z uwzględnieniem wymogów ppoż. i potrzeb osób niepełnosprawnych, bud. W-3 (10-21), WIEiK, ul. Warszawska 24, Kraków" "

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 129,9 2021.12.02 81

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,5 2022.01.12 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,5 2021.12.02 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy doc 31,0 2021.12.02 64
Opis przedmiotu zamówienia - cz.1 zip 33276,2 2021.12.02 92
Opis przedmiotu zamówienia - cz.2 zip 39392,3 2021.12.02 94
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia docx 17,6 2021.12.02 62
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 48,0 2021.12.02 60
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 46,0 2021.12.02 65
Projekt umowy doc 398,0 2021.12.02 63
Wykaz osób doc 35,5 2021.12.02 65
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2021.12.02 73
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 25,3 2021.12.02 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Termin wizji lokalnej doc 22,2 2022.01.03 42
Wyjaśnienie treści SWZ - 3 pdf 552,5 2022.01.12 28
Wyjaśnienie treści SWZ -1 doc 22,3 2021.12.22 66
Wyjaśnienie treści SWZ -2 doc 22,6 2021.12.23 61

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 21,2 2022.01.12 31

Pobierz wszystkie dokumenty