Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.13.2021

"Budowa ujęcia wody w msc. Gosprzydowa - etap I - wykonanie 3-ch otworów wiertniczych w celu poszukiwania wód podziemnych "

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,8 2021.12.01 121

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 40,6 2021.12.10 69

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona pdf 614,1 2021.12.01 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2021.12.01 77
Formularz oferty doc 67,0 2021.12.01 83
Opinia hydrogeologiczna _kwiecień 2021 pdf 11555,4 2021.12.01 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2021.12.01 77
Projekt robót geologicznych z pozwoleniem pdf 12324,0 2021.12.01 115
Projekt umowy pdf 626,7 2021.12.01 69
Wykaz osób doc 38,0 2021.12.01 84
Wykaz robót doc 36,0 2021.12.01 86
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,7 2021.12.01 71

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.BES pdf 324,8 2021.12.10 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 183,5 2021.12.20 57
Informacja z otwarcia ofert.BES pdf 215,9 2021.12.20 64
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i zmianie SWZ.BES pdf 232,2 2021.12.10 69

Pobierz wszystkie dokumenty