Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-714/21

"Budowa Magazynu Centralnego Archiwum AGH w Miękini (woj. małopolskie) wraz z infrastrukturą techniczną tj. stacją transformatorową i linią zasilającą SN - KC-zp.272-714/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 127,6 2021.12.01 138

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 289,5 2021.12.01 239

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.12.01 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.12.01 82
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.12.01 80
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.12.01 83
Wzór formularza oferty doc 29,2 2021.12.01 81
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,0 2021.12.01 82
wzór umowy doc 277,0 2021.12.01 96
załącznik do dokumentu gwarancyjnego doc 62,0 2021.12.01 78
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2021.12.01 78

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Sprostowanie SWZ doc 20,4 2021.12.15 81

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 174,0 2021.12.10 110

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2021.12.17 110
Informacja z otwarcia ofert doc 40,5 2021.12.17 151

Pobierz wszystkie dokumenty