Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-713/21

"Budowa infrastruktury technicznej budynków AGH w Miękini (woj.Małopolskie) w postaci zbiornika przeciwpożarowego otwartego oraz zbiornika retencyjnego. - KC-zp.272-713/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 120,5 2021.12.01 101

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 251,5 2021.12.01 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.12.01 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.12.01 70
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.12.01 68
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.12.01 66
Wzor umowy na roboty budowlane docx 80,4 2021.12.01 70
Wzór formularza oferty docx 28,2 2021.12.01 75
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2021.12.01 72
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2021.12.01 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,2 2021.12.17 70
Informacja z otwarcia ofert doc 21,1 2021.12.17 92

Pobierz wszystkie dokumenty