Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.39.2021

"Kraina zabaw w otoczeniu parku miejskiego w Niepołomicach"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 115,9 2021.11.24 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 165,0 2021.11.24 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 40261,6 2021.11.24 17
Formularz oferty doc 173,5 2021.11.24 2
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 132,0 2021.11.24 2
Projket umowy doc 289,0 2021.11.24 2
STWIOR zip 6329,2 2021.11.24 3
Wykaz robót budowlanych doc 141,5 2021.11.24 5
Wykaz osób doc 144,0 2021.11.24 3
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 125,7 2021.11.24 3

Pobierz wszystkie dokumenty