Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/31/2021

"Sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie pdf 474,6 2021.11.22 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 55,3 2021.11.22 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2021.11.22 6
Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SWZ xlsx 90,8 2021.11.22 14
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ docx 34,9 2021.11.22 6
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 56,8 2021.11.22 5
zał. nr 5 do SWZ - Projekt umowy docx 53,1 2021.11.22 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
2021-OJS226-594361 xml 36,6 2021.11.22 7

Pobierz wszystkie dokumenty