Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-581/21

"dostawa komputerów przenośnych dla WFiIS - KC-zp.272-581/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,3 2021.11.19 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 72,5 2021.11.19 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 29,1 2021.11.19 5
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2021.11.19 4
Wzór formularza oferty docx 28,4 2021.11.19 5
Wzór umowy - dostawy docx 32,0 2021.11.19 5

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 136,0 2021.11.19 4
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,0 2021.11.24 0

Pobierz wszystkie dokumenty