Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-651/21

"usługa przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania ZEISS Reverse Engineering dla 5 osób - Szkolenie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18, pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II - KC-zp.272-651/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 111,9 2021.11.19 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 306,1 2021.11.19 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (2) docx 258,0 2021.11.19 5
Wykaz zrealizowanych usług (1) docx 258,3 2021.11.19 5
Wzór formularza oferty (7) docx 263,2 2021.11.19 5
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 264,9 2021.11.19 5
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 274,0 2021.11.19 5
WZÓR OŚWIADCZENIA PODMIOTU TRZECIEGO UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY doc 280,5 2021.11.19 5
Wzór umowy - usługi (6) docx 273,3 2021.11.19 5
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 261,3 2021.11.19 5

Pobierz wszystkie dokumenty