Szczegóły ogłoszenia

ZDP.T.2930/23/2021

"Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 5203W Płock (Trzepowo) - Boryszewo na odcinku od km 0+730 do km 1+330 o długości 0,600 km"

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

                     

Brak dokumentów do pobrania