Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-629/21

"Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-629/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,2 2021.11.18 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,9 2021.11.18 44

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta_zatwierdzeń pdf 162,7 2021.11.18 23
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 46,0 2021.11.18 11
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.11.18 9
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 45,5 2021.11.18 9
Wzór formularza oferty doc 28,2 2021.11.18 12
wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.11.18 10
Wzór umowy doc 252,0 2021.11.18 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.11.18 8

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,5 2021.11.23 9

Pobierz wszystkie dokumenty