Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-648/21

"Przebudowa pomieszczenia magazynowego na pomieszczenia przyszłej rozdzielni elektrycznej nN w budynku B-1 na terenie AGH w Krakowie - KC-zp.272-648/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,8 2021.11.17 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 80,8 2021.11.17 28

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Karta zatwierdzeń pdf 162,7 2021.11.17 7
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,0 2021.11.17 5
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 34,5 2021.11.17 6
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.11.17 6
Wzor umowy na roboty budowlane docx 84,7 2021.11.17 9
Wzór formularza oferty docx 28,0 2021.11.17 6
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 41,0 2021.11.17 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 40,5 2021.11.17 8

Pobierz wszystkie dokumenty