Szczegóły ogłoszenia

153/2021

"Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Kardiochirurgii na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 71,1 2021.11.15 9

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 75,6 2021.11.15 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.11.15 6
Formularz cenowy xlsx 62,3 2021.11.15 26
Formularz oferty xlsx 19,1 2021.11.15 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 74,7 2021.11.15 7
projekt umowy doc 1150,5 2021.11.15 6
projekt_umowy_przechowania doc 1092,5 2021.11.15 6
projekt_umowy_użyczenia doc 40,0 2021.11.15 7
umowa użyczenia - załącznik nr 2 doc 24,5 2021.11.15 8
umowa_użyczenia -załącznik_1 doc 24,5 2021.11.15 6
Wykaz dostaw lub usług doc 21,4 2021.11.15 6
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,9 2021.11.15 6

Pobierz wszystkie dokumenty