Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-591/21

"na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych do budynku D-8 AGH w Krakowie - etap II - KC-zp.272-591/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 17,0 2021.11.12 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 73,7 2021.11.12 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 9,4 2021.11.12 10
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 77,3 2021.11.12 8
Wzór formularza oferty docx 26,7 2021.11.12 7
Wzór umowy - dostawy docx 36,4 2021.11.12 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 251,3 2021.11.12 7
Zał 1A - specyfikacja mebli laboratoryjnych docx 114,3 2021.11.12 34
Zał 1B - kalkulacja cenowa xlsx 16,8 2021.11.12 14

Pobierz wszystkie dokumenty