Szczegóły ogłoszenia

158/2021

"Roboty budowlane w zakresie drobnych remontów na oddziałach szpitalnych i terenie szpitala"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 41,3 2021.11.10 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (pakiety) doc 72,4 2021.11.10 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,4 2021.11.10 10
Formularz oferty docx 31,1 2021.11.10 13
formularz-cenowy xls 36,0 2021.11.10 9
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,9 2021.11.10 11
Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę docx 26,6 2021.11.10 12
Projekt umowy docx 93,8 2021.11.10 11
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 21,9 2021.11.10 12
Wykaz osób - Załącznik nr 4 do SWZ docx 25,7 2021.11.10 15
Wykaz robót docx 24,5 2021.11.10 10
Zad. 1 - Opis przedmiotu zamówienia docx 15,1 2021.11.10 11
Zad. 1 - Przedmiar docx 24,9 2021.11.10 14
Zad. 1 - rzut Rehabilitacja_ zaznaczone miejsce do remontu pdf 69,8 2021.11.10 13
Zad. 1 - rzut SOR _ zaznaczone miejsce do remontu pdf 50,6 2021.11.10 10
Zad. 1 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 255,5 2021.11.10 11
Zad. 1 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 14,4 2021.11.10 9
Zad. 2 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,2 2021.11.10 12
Zad. 2 - Przedmiar docx 18,2 2021.11.10 12
Zad. 2 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 374,5 2021.11.10 11
Zad. 2 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 13,9 2021.11.10 9
Zad. 3 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,0 2021.11.10 12
Zad. 3 - Przedmiar docx 17,4 2021.11.10 14
Zad. 3 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 155,0 2021.11.10 8
Zad. 3 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 13,7 2021.11.10 11
Zad. 4 - Opis przedmiotu zamówienia docx 14,6 2021.11.10 11
Zad. 4 - Przedmiar docx 19,6 2021.11.10 12
Zad. 4 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 175,0 2021.11.10 9
Zad. 4 - zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 14,5 2021.11.10 7
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2021.11.10 10
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2021.11.10 10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,8 2021.11.10 13

Pobierz wszystkie dokumenty