Szczegóły ogłoszenia

BP.271.56.2021.BS

"Zakup i dostawa komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w Gminie Śrem" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej "

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania