Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-617/21

"opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy sprawności energetycznej budynków Pałacu oraz Oficyny Zegarowej w Zespole Pałacowo-Parkowym AGH w Młoszowej wraz z nadzorem autorskim - KC-zp.272-617/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 127,8 2021.11.09 20

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 297,0 2021.11.09 13

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 41,5 2021.11.09 9
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,5 2021.11.09 9
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,5 2021.11.09 10
Wytyczne Działu Elektrycznego.zał6 pdf 192,9 2021.11.09 9
Wzór formularza oferty docx 33,8 2021.11.09 9
Wzór umowy docx 62,8 2021.11.09 10
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41,0 2021.11.09 10

Pobierz wszystkie dokumenty