Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.14.2021.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191014C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+830"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_2021_BZP 00261219_01 pdf 150,7 2021.11.08 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66,5 2021.11.08 6

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,0 2021.11.08 9
Projekt budowlany pdf 48232,2 2021.11.08 9
Projekt docelowej organizacji ruchu pdf 12300,3 2021.11.08 8
Przedmiar robót pdf 138,2 2021.11.08 10
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pdf 593,4 2021.11.08 10
Wykaz osób doc 22,3 2021.11.08 9
Wykaz robót budowlanych doc 26,3 2021.11.08 7
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,4 2021.11.08 7
Wzór umowy na roboty budowlane docx 42,9 2021.11.08 9
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,9 2021.11.08 10

Pobierz wszystkie dokumenty