Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.12.2021.KG

"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy w roku 2022"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu_2021_BZP 00260839_01 pdf 151,7 2021.11.08 5

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,9 2021.11.08 4

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,5 2021.11.08 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 375,5 2021.11.08 5
Umowa na dostawę i usługi doc 140,0 2021.11.08 6
Wykaz dostaw lub usług doc 23,8 2021.11.08 6
Wzór oferty na dostawy doc 30,9 2021.11.08 6
Wzór wykazu narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia doc 23,7 2021.11.08 5
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 21,2 2021.11.08 5

Pobierz wszystkie dokumenty