Szczegóły ogłoszenia

RG-Z.271.26.2021

"Budowa budynku wielorodzinnego nr 21 z lokalami na wynajem przy ul. Wołodyjowskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach o nr ewid. 3737; 3720; 3751; 3752/1."

Miasto Ostrów Mazowiecka

                     

Brak dokumentów do pobrania