Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-637/21

"dostawa autoklawu - KC-zp.272-637/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu 637 pdf 106,3 2021.11.05 17

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 36,9 2021.11.12 6

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 64,6 2021.11.05 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_oraz_spełnianiu_warunków_udziału 63 docx 24,0 2021.11.05 11
Wzór formularza oferty doc 27,2 2021.11.05 14
Wzór_umowy_-_dostawy_637 docx 33,6 2021.11.05 18

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 25,5 2021.11.16 5

Pobierz wszystkie dokumenty