Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.14.2021

"Termomodernizacja OSP w Wyżycach"

GMINA DRWINIA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 141,2 2021.11.04 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 60,1 2021.11.04 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa zip 12422,3 2021.11.04 20
Formularz oferty doc 60,0 2021.11.04 10
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,5 2021.11.04 10
Projekt umowy doc 205,5 2021.11.04 15
STWIOR pdf 291,8 2021.11.04 10
Wykaz robót budowlanych doc 36,5 2021.11.04 12
Wykaz osób doc 41,5 2021.11.04 11
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,0 2021.11.04 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 18,2 2021.11.19 7
Informacja z otwarcia ofert doc 18,7 2021.11.19 9

Pobierz wszystkie dokumenty