Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.11.2021

"Remont drogi gminnej nr 250430 K w km 0+000 - 0+398 w miejscowości Gnojnik, gmina Gnojnik, powiat brzeski"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 131,2 2021.11.03 19

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,0 2021.11.03 23

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2021.11.03 16
Formularz oferty doc 66,0 2021.11.03 16
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,4 2021.11.03 18
Projekt umowy doc 187,0 2021.11.03 14
Przedmiar robót zip 351,2 2021.11.03 22
wykaz robót budowlanych doc 36,0 2021.11.03 12
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,6 2021.11.03 12

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ pdf 192,8 2021.11.10 14

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 16,9 2021.11.18 4
Informacja z otwarcia ofert pdf 196,4 2021.11.18 4

Pobierz wszystkie dokumenty