Szczegóły ogłoszenia

NA/O/277/2021

"Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, na realizację zamierzenia budowlanego:Budowa kontenerów magazynowych na butle z wodorem, metanem, azotem i propanem do celów laboratoryjnych wraz z instalacją rozprowadzającą gazy do laboratorium w budynku Preinkubatora; Wykonanie koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, na realizację zamierzenia budowlanego: Park naukowo - badawczy dla potrzeb Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej WBIŚiA "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 102,5 2021.11.03 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 101,0 2021.11.03 15
Opis przedmiotu zamówienia zad. nr 1 zip 4170,6 2021.11.03 26
Opis przedmiotu zamówienia zad. nr 2 zip 2547,6 2021.11.03 22
Wykaz osób doc 36,5 2021.11.03 14
Wykaz usług doc 37,5 2021.11.03 16
Wzór umowy zip 1536,8 2021.11.03 13

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia doc 44,5 2021.11.09 18

Pobierz wszystkie dokumenty