Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-554/21

"przeprowadzenie szkolenia z obsługi programowania NVIDIA GPU Programming - Extended - KC-zp.272-554/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 109,9 2021.11.03 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 445,5 2021.11.03 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2021.11.03 9
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 181,4 2021.11.03 9
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,5 2021.11.03 9
Wykaz zrealizowanych usług docx 253,9 2021.11.03 9
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,9 2021.11.03 9
Wzór umowy - usługi doc 308,0 2021.11.03 9
Wzór_oświadczenia_o_braku_podstaw_wykluczenia docx 260,6 2021.11.03 9
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 279,5 2021.11.03 9
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,3 2021.11.03 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,0 2021.11.15 6
Informacja z otwarcia ofert doc 256,6 2021.11.15 6

Pobierz wszystkie dokumenty