Szczegóły ogłoszenia

20WSzU-R.ZP.2611.10.2021

"Przebudowa dachów oraz modernizacja elewacji budynków nr 2 - kotłownia oraz części budynku nr 6 przy ul. Świdzińskiego 4 w Krynicy-Zdrój w kompleksie szpitalnym K-5752"

20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ

                     

Brak dokumentów do pobrania