Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.36.2021

"Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 134,8 2021.10.29 39

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie pdf 36,6 2021.11.04 23
Ogłoszenie o zmianie nr 2 pdf 36,6 2021.11.10 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,8 2021.10.29 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 72,5 2021.10.29 32
Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym doc 47,0 2021.10.29 31
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2021.10.29 28
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 20,5 2021.10.29 25

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 18,7 2021.11.04 22
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) nr 2 doc 18,9 2021.11.10 14

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 28,1 2021.11.15 14

Pobierz wszystkie dokumenty