Szczegóły ogłoszenia

154/2021

"Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb laboratorium szpitalnego w budynku nr 6"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 43,8 2021.10.29 49

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach 1 doc 20,2 2021.11.15 24
Informacja o zmianach 2 doc 22,3 2021.11.19 10
Informacja o zmianach 3 doc 26,4 2021.11.24 2

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ docx 99,7 2021.10.29 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja dot. architektury zip 2838,1 2021.10.29 31
Dokumentacja dot. co i ct zip 1493,8 2021.10.29 24
Dokumentacja dot. elektryki zip 9765,0 2021.10.29 20
Dokumentacja dot. konstrukcji zip 1942,9 2021.10.29 20
Dokumentacja dot. technologii medycznej zip 2312,6 2021.10.29 19
Dokumentacja dot. wentylacji i klimatyzacji zip 4834,8 2021.10.29 22
Dokumentacja wod-kan zip 7770,6 2021.10.29 21
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik nr 9 do SWZ doc 26,4 2021.10.29 21
Formularz cenowy laboratorum - Załącznik nr 6 do SWZ xls 36,0 2021.10.29 20
Formularz oferty - Załącznik nr 7 do SWZ docx 29,5 2021.10.29 21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - Załącznik nr 1 do SWZ doc 29,7 2021.10.29 23
Oświadczenie o zatrudnianiu osób - załącznik nr 8 do SWZ doc 21,2 2021.10.29 18
Projekt umowy na RB - zmieniony 24.11.2021 r. docx 104,2 2021.10.29 24
Projekty wnętrz zip 2043,9 2021.10.29 26
Specyfikacje i Przedmiary zip 2463,2 2021.10.29 28
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik nr 3 do SWZ doc 22,1 2021.10.29 16
Wykaz osób - Załącznik nr 4 do SWZ doc 22,8 2021.10.29 22
Wykaz robót - Załącznik nr 5 do SWZ docx 24,5 2021.10.29 17
zal. nr 5 do umowy_Warunki organizacyjne docx 21,3 2021.10.29 18
zal. nr 6 Wzór prot. zdawczo-odbiorczego na wyposażenie docx 22,3 2021.10.29 18
zal. nr 7 zestawienie efektów inwestycyjnych zadania docx 17,9 2021.10.29 20
zał. nr 1 do umowy_zasady_środowiskowe pdf 125,0 2021.10.29 19
Zał_nr_2 do umowy__Wzór__oświadczenia pdf 224,8 2021.10.29 17
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - Załącznik nr 2 do SWZ doc 23,8 2021.10.29 21

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 20,2 2021.11.10 31
Powiadomienie o zmianach w SWZ 2 doc 23,4 2021.11.15 21
Powiadomienie o zmianach w SWZ 3 doc 21,7 2021.11.19 11
Powiadomienie o zmianach w SWZ 4 doc 24,7 2021.11.24 2

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 24,1 2021.11.15 26
Wyjaśnienie treści SWZ 2 doc 22,1 2021.11.19 9
Wyjaśnienie treści SWZ 3 doc 27,3 2021.11.24 3

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
9441-sprostowanie wyjaśnień treści SWZ 3 docx 27,9 2021.11.25 3

Pobierz wszystkie dokumenty